ASL en BiSL, waar staat het voor en wat kun je er mee?

ASL-BISL-CursusASL en BiSL zijn voor velen begrippen waarover ze wel eens iets gehoord of gelezen hebben, maar waarbij er niet direct een duidelijke toepassing kan worden genoemd. In dit blogartikel leggen we niet alleen uit waar ASL en BiSL voor staan maar ook waar het kan worden toegepast en daarnaast welke functies er tot de doelgroep behoren.

Publieke standaarden

ASL en BiSL zijn beide publieke standaarden. ASL staat voor Application Services Library en is een standaard voor de inrichting van Applicatiemanagement. BiSL staat voor Business Information Services Library en is een standaard voor Business Informatiemanagement

Daar waar ASL gaat over applicatiemanagement zoals beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties, behandelt BiSL onderwerpen op het gebied van functioneel beheer en informatiemanagement.

Toepassing ASL

ASL geeft invulling aan de processen en activiteiten die nodig zijn om op een gestructureerde manier (complexe) applicatielandschappen te beheren. Het is een samenhangend framework met aandacht voor zowel uitvoerende, sturende als richtinggevende processen en hun onderlinge relaties.

Het ASL framework wordt gebruikt voor het inrichten van applicatiebeheer en applicatiemanagement vanuit het perspectief van de gebruiker. De verbindende, richtinggevende en sturende processen staan hierbij centraal.

Toepassing BiSL

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen.

BiSL benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de business organisatie en de gebruikers van de informatiesystemen. Voorbeelden van namen voor functies en rollen op dit gebied zijn: Functioneel beheerder, Business Systems Administrator, Super User, Informatie-architect, Corporate Information Officer (CIO).

BiSL slaat een brug tussen ICT en bedrijfsproces, en tussen functioneel beheerders en informatiemanagers. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van hun werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van processen, onder meer via ‘Best Practices’, en het verschaft een uniforme terminologie.

Voor wie?

De ASL kwalificatie is vooral relevant voor IT-medewerkers die werkzaam zijn in applicatiebeheer, waaronder de volgende rollen vallen:

 • Applicatiemanager
 • Software engineer
 • Quality manager
 • Applicatiebeheerder
 • Service manager
 • Service level manager
 • Informatie-analist
 • Applicatie-ontwerper
 • Applicatie-architect
 • Business unit manager die verantwoordelijk is voor het organiseren van applicatiebeheer

De BiSL kwalificatie is gericht op mensen aan de vraagkant van IT in een organisatie. Die mensen kunnen een operationele, beheers- of strategische rol met betrekking tot IT-diensten hebben. Deze kwalificatie is gericht op zowel niet-IT personeel als IT-medewerkers die een rol spelen in de informatievoorziening binnen een organisatie, met inbegrip van de volgende rollen:

 • Informatie-manager
 • Functioneel beheerder
 • Chief information officier
 • Informatie-architect, business informatie-beheerder
 • Key-user (super user)
 • Acceptatietester
 • Business analist
 • Informatie analist, kwaliteitsmanager
 • Business unit manager die verantwoordelijk is voor het organiseren van business informatiemanagement.

Zelf kennis opdoen?

Wilt u (meer) kennis opdoen over ASL en/of BiSL? Volg dan bijvoorbeeld een van onze foundation cursussen.

ASL2 Foundation

De ASL2 Foundation cursus bestaat uit 2 cursusdagen en heeft als doel heeft het overbrengen van een goed begrip van het domein ‘Applicatiemanagement’ en de rol die het ASL framework speelt. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen hand-outs en oefeningen. Daarnaast wordt tijdens de cursus uiteraard tijd besteed aan de voorbereiding op het ASLF-examen. Oefenexamens maken deel uit van de cursus.

BiSL Foundation

De BiSL Foundation cursus bestaat ook uit twee dagen waarin de deelnemers informatie krijgen zodat zij hun taak als bijvoorbeeld Business informatiebeheerder of informatiemanager in een Business Information beheerorganisatie kunnen uitvoeren.

De cursus bereidt de deelnemers voor op het BISL Foundation examen van APMG. Ook tijdens deze cursus is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij teruggegaan wordt naar de theorie. De deelnemers ontvangen hand-outs, oefeningen en een oefenexamen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wilt u meer informatie over een van onze cursussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
Algemene voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid