Scrum: makkelijk te leren, moeilijk toe te passen.

In de wereld van software ontwikkeling is scrum op dit moment erg populair.
Grote software bedrijven zoals Yahoo, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, enz. passen allemaal scrum toe als methode om software te bouwen.
Ook in Nederland is scrum erg populair. Laten we eerst eens kijken wat scrum is. Stel dat we een custom made auto moeten bouwen voor een rijke oliesjeik.

Hieronder vergelijk ik de traditionele manier en de scrum manier om deze auto te bouwen.

De traditionele manier

De klassieke manier om deze auto te bouwen is als volgt:

 1. Een requirements analist gaat de oliesjeik interviewen om de requirements boven water te krijgen. Hij schrijft een lang document met alle requirements die hij boven water heeft gekregen.
 2. Dan vormen we een team van specialisten die wordt aangestuurd door een projectleider. We hebben verschillende specialisten op het gebied van de motor, de vormgeving, het interieur, het elektrische systeem,  de banden, enz. Deze specialisten gaan met het lijvige requirements document aan de slag, en schrijven nieuwe documenten met de benodigde details voor het ontwerp van de auto.
 3. Dan gaan de verschillende werklieden aan het werk om de verschillende onderdelen te fabriceren gebaseerd op de documenten van de specialisten.
 4. Dan worden alle onderdelen in elkaar gezet totdat we een werkende auto hebben.
 5. Dan komen de testrijders en gaan de auto testen.
 6. Dan worden de gevonden problemen opgelost, en de auto wordt opnieuw getest.
 7. Uiteindelijk krijgt de klant de auto.

 

Deze manier van ontwikkelen heeft de volgende kenmerken:

 • Klant zit niet in het project
 • Document gedreven communicatie (veel ceremonie)
 • Vele verschillende rollen
 • De auto wordt pas aan het eind van het project getest
 • De klant ziet de auto pas als de auto helemaal klaar is, en kan dus tussentijds geen feedback geven.
 • Ieder persoon in het team werkt als het ware op zijn eigen eiland en weet weinig van wat anderen doen en wat voor problemen ze hebben.

 

Scrum: Hoe werkt het?

Nu gaan we deze custom made auto bouwen volgens de scrum manier

 • We vormen een interdisciplinair team van autobouwers. We vullen dit team aan met iemand die de requirements kent  die we de product owner noemen.  Het liefst hebben we de sjeik zelf als product owner, maar als dat niet kan dan is de product owner iemand die de belangen en wensen van de sheik vertegenwoordigt. Verder wordt het team aangevuld met een scrum master. Deze scrum master heeft als taak het team optimaal te laten presteren net zoals een voetbal coach dit doet voor een voetbal team.
 • Eerst gaan we een globaal overzicht maken van wat er allemaal moet gebeuren, de lijst van requirements.
  In scrum noemen we dit de product backlog.
 • Dan gaat de product owner deze requirements prioriteren, en gaan we kijken wat we in een iteratie van 2 tot 4 weken kunnen bouwen. In scrum noemen we deze iteratie een sprint en de lijst van requirements die we in één sprint bouwen noemen we de sprint backlog.
 • Het team gaat gezamenlijk aan het werk en bouwt in een sprint van 2 tot 4 weken een gedeelte van de auto dat al getest kan worden door de product owner. We communiceren zoveel mogelijk d.m.v. face-to-face communicatie. Elke ochtend houden we een stand-up meeting van 15 minuten waarin we de voortgang en mogelijke problemen bespreken. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de stand van zaken in het project.
 • Langzaam maar zeker wordt in elke iteratie de auto verder afgebouwd en testen we de auto voor zover dat mogelijk is. De product owner krijgt al vroeg in het project een goed beeld van de auto en kan op elk moment de requirements bijstellen.

 

Deze manier van ontwikkelen heeft de volgende kenmerken:

 • Klant zit in het project
 • Face-to-face communicatie (minimale ceremonie)
 • Een zelfsturend multidisciplinair team
 • Korte iteraties
 • De auto wordt vanaf het begin van het project getest
 • De klant geeft vanaf het begin van het project al feedback
 • Alle teamleden zijn op de hoogte van wat anderen doen, wat hun problemen zijn, wat de voorgang is, enz.
 • De scrummaster zorgt dat het proces constant verbetert.

Scrum is makkelijk te leren, maar moeilijk toe te passen

De principes van scrum zijn makkelijk te leren, maar het goed toepassen van scrum is niet eenvoudig. Elk scrum project loopt tegen vele vragen aan zoals

 • Hoe gaan we om met requirements?
 • Wat gaan we wel en niet documenteren, en hoe gaan we documenteren?
 • Hoe gaan we om met architectuur?
 • Wie wordt de scrummaster en wie wordt de product owner?
 • Hoe zorgen we ervoor dat het team ook daadwerkelijk zichzelf managed als we geen project leider hebben?

Eén van de moeilijke aspecten van het uitvoeren van scrum is dat scrum niet alleen een verandering teweegbrengt in het project, maar vaak ook in de hele organisatie. Doordat mensen vaak willen vasthouden aan de oude vertrouwde manier van werken wordt scrum vaak aangepast zodat het past binnen de oude vertrouwde manier van werken. Ik kom nogal vaak scrum projecten tegen die wel een dagelijkse stand-up meeting doen, maar voor de rest gewoon via de traditionele manier van project management werken. Zo heb ik onlangs een scrum project gezien zonder product owner.

 

Scrum alleen is niet genoeg

Uit het voorbeeld van het bouwen van een auto op de scrum manier wordt al snel duidelijk dat scrum een project management methode is. Scrum zegt niets over best practices en technieken op het gebied van het bouwen van een auto. Dus scrum alleen is niet genoeg, we moeten naast scrum ook de best practices op het gebied van software ontwikkeling toepassen zoals:

 • Automatische unit testen, integratie testen en acceptatie testen
 • Continuous integration
 • Codeer standaarden
 • Refactoring
 • Architectuur patterns

 

Succesvol scrum toepassen

Eén van de grote voordelen van scrum is dat alles transparant en zichtbaar is. In een scrum project worden alle belemmeringen in een project meteen zichtbaar. Het is dan aan het scrum team en de scrum master om hier actie op te ondernemen. Om succesvol te zijn met scrum moet de organisatie ook de wil en de mogelijkheden hebben om deze actie te kunnen ondernemen en veranderingen door te voeren. Het toepassen van scrum is een continu leer- een verbeterproces.

 

Meer weten over scrum?
Dan zijn de volgende trainingen interessant;
Training: Mastering requirements in een Agile project
Datum: 11/12 oktober
Plaats: Nieuwegein
Actieprijs:€1260,=

Training:
Agile en Scrum overview
Datum: 14 november
Plaats: Nieuwegein
Actieprijs:€470,=
U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen!
Contact: Vijfhart team

Auteur: Rene de Jong.

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
Algemene voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid