Het Datacenter Training Framework

Het Datacenter Training Framework is een geheel van op elkaar afgestemde trainingen specifiek bedoeld voor professionals werkzaam in of rondom Datacenters.
In deze blogpost beschrijven wij kort de inhoud van dit Framework.

Het Datacenter Framework is ontwikkeld voor alle partijen welke betrokken zijn bij een datacenter. Het richt zich op alle disciplines binnen een datacenter. Dit houdt onder andere in: locatie bepaling, ontwerp en inrichting van een datacenter, maar ook processen rondom organisatie en exploitatie van een datacenter.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van het Training Framework.

Het Framework bestaat, zoals u kunt zien, uit twee aparte gedeelten. Enerzijds is er het technische deel wat zich richt op het ontwerpen en bouwen van datacenters. Anderzijds is er een deel waarin de aandacht uitgaat naar alle zaken die te maken hebben met bestuur en bedrijfsvoering.

Trainingen welke onderdeel uitmaken van het technische gedeelte

  • Certified Data Center Specialist (CDCS), een vervolg op de eerste training waar dieper wordt ingegaanop de techniek, berekeningen, efficiency, documentatie en onderhoud van een datacenter
  • Certified Data Center Expert (CDCE), een laatste stap waarbij het geleerde uit de eerste twee trainingen wordt toegepast op het uitwerken van een complete business case met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en in bedrijfstelling van een datacenter

Trainingen welke onderdeel uitmaken van het bestuurlijke en bedrijfsvoering gedeelte

  • Certified Data Center Risk Professional (CDRP), richt zich specifiek op de personen die de risico’s in en rondom een datacenter in beeld moeten brengen. Risico vermindering is een belangrijk onderdeel in deze training. De training vormt een goede voorbereiding op bijvoorbeeld de ISO 27001 certificering
  • Certified Data Center Safety Manager (CDSM), deze training richt zich op de veiligheid van medewerkers en eventuele bezoekers van een datacenter. Deze training is momenteel nog in ontwikkeling en wordt later dit jaar opgenomen in ons assortiment

Leveranciers-onafhankelijke trainingen gegeven door ervaren professionals uit de praktijk

Alle trainingen uit het Datacenter Training Framework worden verzorgt in samenwerking met EPI training. De trainers zijn ervaren professionals. Zij houden zich, naast het geven van trainingen, wereldwijd bezig met het opzetten, inrichten en migreren van datacenters.  Tevens zijn zij betrokken bij het uitvoeren van audits bij datacenters. De trainingen zijn leveranciers onafhankelijk wat inhoud dat er geen sprake is van een gekleurd verhaal. U wordt uitsluitend voorzien van onafhankelijke en praktische informatie ondersteund door tal van use cases afkomstig van datacenters uit de gehele wereld.

Wereldwijde accreditatie door EXIN

Alle trainingen zijn geaccrediteerd door exameninstituut EXIN. Na afloop van elke training vind er een examen plaats om de opgedane kennis te toetsen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een door EXIN erkend certificaat.

Bent u op zoek naar meer informatie of wilt u een vrijblijvend opleidingsadvies?
Neem dan contact met ons op.
Vijfhart IT-Opleidingen
088- 542 78 48
info@vijfhart.nl
Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
Algemene voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid