SQL Database en Windows Azure: een goede combinatie

In dit artikel geven we uitleg over Windows Azure in combinatie met de SQL Database.

Windows Azure

Windows Azure is een open en flexibel cloudplatform dat gebruikers in staat stelt om toepassingen snel te bouwen, te implementeren en te beheren via een mondiaal netwerk van door Microsoft beheerde datacenters.

Windows Azure biedt tal van mogelijkheden waaronder meerdere gegevensbeheerservices voor het beheren van uw gegevens in de cloud. De nieuwe Virtuele machines van Windows Azure zijn een goede oplossing voor het uitvoeren van bestaande SQL Server-toepassingen. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor het ontwikkelen en testen van een nieuwe SQL Server-toepassing die onder Windows Azure kan worden geïmplementeerd of die lokaal kan worden geïmplementeerd met volledige SQL Server-functionaliteit.

SQL Server in virtuele machines van Windows Azure

Voor toepassingen die volledige SQL Server-functionaliteit nodig hebben, zijn virtuele machines een ideale oplossing. Er worden installatiekopieën aangeboden voor SQL Server 2012 en SQL Server 2008 R2, inclusief de Standard, Web en Enterprise Edition. Het uitvoeren van SQL Server in virtuele machines is een uitstekende oplossing voor de volgende scenario´s:

 • Snel nieuwe SQL Server-toepassingen ontwikkelen en testen
 • Bestaande SQL Server-toepassingen van laag 2 en laag 3 hosten
  Door de keus uit VM´s met veel verschillende grootten en volledige compatibiliteit met SQL Server kunnen bestaande, lokale SQL Server-toepassingen worden verplaatst en kan er worden geprofiteerd van de efficiency van cloudcomputing.
 • Back-ups van lokale databases maken en herstellen
  Er kan een back-up worden gemaakt van een lokale database in de blobopslag van Windows Azure. Daarnaast kan de database in een virtuele machine van Windows Azure worden hersteld in geval van nood.
 • Lokale toepassingen uitbreiden
  Maak hybride toepassingen die zowel lokale onderdelen als virtuele machines van Windows Azure gebruiken, voor meer efficiency en een globaal bereik.
 • Cloudtoepassingen met meerdere lagen maken
  Maak een toepassing met meerdere lagen die de unieke schaalmogelijkheden van de SQL Database-service gebruikt voor de toepassingslaag. Maak daarnaasrt gebruik van de volledige compatibiliteit met SQL Server in virtuele machines van Windows Azure voor de databaselaag.

Meer informatie over SQL Server in virtuele machines van Windows Azure:

Overzicht van virtuele machines van Windows Azure
SQL Server optimaliseren in virtuele machines van Windows Azure

SQL Server 2012 aangeboden via Windows Azure -> De SQL Database

De SQL Database van Windows Azure is een volledig beheerde relationele databaseservice met tal van functies die een zeer productieve ervaring biedt, die bewezen SQL Server-technologie bevat en die kwalitatief hoogwaardige mogelijkheden biedt zoals:

 • Hoogwaardig beheerprogramma voor relationele databases voor transactionele integriteit
 • Ingebouwde datacenterreplica’s, 1 primaire versie, 2 replica’s
 • Ondersteuning voor dynamische opwaartse schaling van duizenden gedistribueerde databases

SQL Server-technologie

SQL Database is gebouwd met beproefde SQL Server-technologie die een niveau aan consistentie biedt voor lokale SQL Server en Azure SQL Databases. Eerst worden gegevens op een vergelijkbare wijze als in SQL Server met behulp van Transact-SQL opgeslagen in de SQL Database. Een SQL Database-server, qua ontwerp vergelijkbaar met een lokale instantie van SQL Server, is een logische groep databases. Organisaties kunnen binnen iedere logische SQL Database-server meerdere databases maken die meerdere tabellen, weergaven, opgeslagen procedures, indexen en andere bekende databaseobjecten bevatten. Dit gegevensmodel benut bestaande relationele databaseontwerpen en vaardigheden op het vlak van Transact-SQL-programmering en helpt het proces van het migreren van bestaande lokale databasetoepassingen naar SQL Database vereenvoudigen.

Productiviteit op het gebied van IT en ontwikkeling

SQL Database maakt een bijzonder productieve en flexibele ervaring mogelijk op het gebied van IT en ontwikkeling. IT-ers en DBA’s kunnen op een vertrouwde wijze aan de slag dankzij ondersteuning voor Transact-SQL, rechtstreekse integratie van SQL Database in SQL Server Management Studio en ondersteuning voor PowerShell-scripts voor het op schaal beheren van databases. Ontwikkelaars kunnen bovendien hun voordeel doen met één enkele ontwikkelingsomgeving, Visual Studio, zodat ze in grote lijnen op dezelfde manier als voorheen apps kunnen maken, maar dan met de flexibiliteit om deze lokaal of in de cloud te implementeren.

Tabellen binnen SQL Database

Tabellen bieden NoSQL-mogelijkheden voor toepassingen waarvoor grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens moeten worden opgeslagen. Tabellen is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch grote hoeveelheden gegevens, tot 200 terabytes, kunnen worden geschaald en doorgevoerd.

Blob-opslag (Binary Large Object)

Blobs zijn de eenvoudigste manier voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde tekst of binaire gegevens zoals video, audio en afbeeldingen. Blobs is een beheerde service met ISO 27001-certificering waarmee automatisch grote hoeveelheden gegevens, tot 200 terabytes, kunnen worden geschaald en doorgevoerd.
Met Windows Azure Drive kunnen toepassingen een Blob koppelen die is geformatteerd als een virtuele NTFS-machine met één volume. Met Windows Azure Drive kunt u uw virtuele machines verplaatsen tussen uw privécloud en de openbare cloud.

Big Data

Nieuwe inzichten ontgrendeld door Azure HDInsight

Onthul nieuwe inzichten en neem betere beslissingen met Windows Azure HDInsight, een Big Data-oplossing mogelijk gemaakt door Apache Hadoop.
Met Apache Hadoop kan binnen enkele minuten een Hadoop-cluster worden gebouwd wanneer dat nodig is,  en weer worden afgebroken zodra de bijbehordende MapReduce-taken zijn uitgevoerd. Kies de juiste clustergrootte op basis van de optimale tijd voor het verkrijgen van inzicht of op basis van kosten. Integreer HDInsight in bestaande analysewerkstromen met Windows Azure PowerShell en de opdrachtregelinterface van Windows Azure.

Open en flexibel

Met HDInsight, gebouwd op 100% Apache Hadoop, kunnen Big Data-oplossingen worden uitgevoerd in Windows Azure of lokaal onder Windows Server of Linux. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat organisaties  kunnen profiteren van bestaande Apache Hadoop-projecten, inclusief Apache Pig, Hive, Sqoop en veel meer.

Inzicht via Excel

Gebruikers hebben via Microsoft Excel de mogelijkheid praktische informatie te verkrijgen door ongestructureerde gegevens uit HDInsight te analyseren. Resultaten van HDInsight kunnen worden gecombineerd met gegevens van interne, externe, relationele en niet-relationele bronnen. De technologie van Microsoft Excel, zoals PowerPivot en Power View, kan worden gebuikt voor het uitvoeren van realtime, dynamische analyses van de gecombineerde gegevensset.

Big Data-toepassingen naar wens

Voor ontwikkelaars biedt HDInsight de mogelijkheid om te programmeren in de taal van hun keuze, inclusief Java, .NET en andere talen. .NET-ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van de kracht van Language Integrated Query met LINQ naar Hive. Databaseontwikkelaars kunnen profiteren van hun bestaande SQL-vaardigheden en gegevens transformeren via Hive.

 

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
Algemene voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid