Wettelijke scholingsplicht per 1 juli 2015

De Wet werk en zekerheid bevat een nieuwe ketenregeling en een geheel nieuw ontslagrecht. Maar ook is in de nieuwe wet een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het ‘goed werkgeverschap’. De scholingsplicht is tot op heden nog een redelijk onderbelicht onderwerp. Wat houdt deze verplichting precies in?

Wettelijke scholingsplicht
De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:
‘De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.’ De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Vanaf die datum bent u als werkgever dus verplicht om zorg te dragen voor voldoende scholing voor uw werknemers.

Langdurige inzetbaarheid
De scholingsplicht wordt ingevoerd omdat mensen steeds langer doorwerken en arbeidsmobiliteit daardoor van toenemend belang zal worden. Mensen moeten breed en langdurig inzetbaar zijn. De overheid geeft aan dat dit alleen lukt bij een stevige inzet op het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis. Met invoering van de scholingsplicht wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van scholing aan hun werknemers.

Gevolgen
Naast het vastleggen van de scholingsplicht in de wet zijn er ook gevolgen opgenomen indien men niet aan de scholingsplicht voldoet. Zo kan een werknemer niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing voor de betreffende werknemer.

Wel kunnen de scholingskosten wellicht worden afgetrokken van de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd gaan zijn als zij het dienstverband van een werknemer na twee jaar of langer beëindigen, zonder instemming van die werknemer. De exacte regels daarvoor zijn echter nog niet bekend.

Bron: WWZ, Ministerie van Sociale Zaken, BW7

 

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Pageloader
Algemene voorwaarden

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze beschermde database en worden niet aan derden verstrekt. Je stemt hiermee in dat wij jou van onze aanbiedingen op de hoogte houden. In al onze correspondentie zit een afmeldmogelijkheid